Barion Pixel

Impresszum és szerzői jogok

Az üzemeltető adatai

 • Az üzemeltető neve: Beyond Infinity Kft.
 • Az üzemeltető székhelye: 3235 Mátraszentimre Széchenyi u. 24.
 • Az üzemeltető postacíme: 3235 Mátraszentimre Széchenyi u. 24.
 • Az üzemeltető adószáma: 28986980-2-10
 • Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 10-09-038466
 • Az üzemeltető számlavezető bankja: CIB Bank
 • Az üzemeltető bankszámlaszáma: 10700440-72434239-51100005
 • Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU18107004407243423950000005

Az üzemeltető elérhetősége

 • Munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 – 16:00 óráig.
 • Telefon: +36 20 448 7958
 • E-mail: info@svtonline.hu
 • Postacím: 3235 Mátraszentimre Széchenyi u. 24.

Az üzemeltető honlapjának tárhelyszolgáltatója

 

Szerzői jogok

 1. A svtonline.hu és az összes, Szolgáltató által ugyanezen ÁSZF szerint működtetett honlap (pl. www.onlinesvt.hu, www.nemethrenata.hu, www.svtplusz.hu), mint honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
 2. Szolgáltató, mint jogtulajdonos és mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá e közzé­tett tartal­mak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásá­hoz, átdolgo­zásá­hoz vagy egyéb felhasználásához. Ezért tilos a honlapon megjelenő tartal­mak vagy azok bár­mely részleté­nek – beleértve az ingyenes anyagok, a tanfolyamokon használt anyagok, a prezentációk, a felvéte­lek, a blog­bejegyzések, az ismertetők, a tájékoz­tatók, az ábrák, a saját képek, és minden más információ és adat – másolása (többszörö­zése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában, valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő haszno­sítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
 3. Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használ­hat­ja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathatja, de azokat nem sok­szoro­sít­hatja.
 4. A svtonline.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szolgál­tató írásos hozzá­járulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás pontos meg­jelölésével lehet. Ilyen igény esetén Szerzővel a kapcsolatot a megadott elérhető­ségein vehetik fel.
 5. Szerző szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másod­lagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.
 6. Tilos a svtonline.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy vissza­fejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.svtonline.hu honlapon vagy azok bármely része módosít­ható vagy indexelhető.
 7. A svtonline.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szerző írásos hozzájárulásával lehetséges.
 8. Szolgáltató fenntartja a honlapon és Szerző bármely alkotásában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
 9. Felhasználó aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályo­zás­nak és a Szolgáltató szék­helye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan fel­használás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

Adatkezelési tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Scroll to Top