Felelősségkizárás

A megrendeléskor a négyzetet bepipálva igazolom, hogy megértettem, hogy Dr. Németh Renáta nem orvos és nem pszichiáter, így nem diagnosztizál, és nem kezel semmilyen testi, lelki és mentális betegséget, egészségi állapotot vagy súlyos panaszt. Az SVT-munka és a többi, általa alkalmazott spirituális és/vagy energetikai módszer nem helyettesíti az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. A spirituális és ener­getikai munka kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítéseképpen, azzal együtt használható, Bármely, tartósan fennálló panasz vagy egészségügyi probléma esetén mindenki saját felelőssége, hogy orvoshoz fordul.

Kijelentem, hogy nem állok pszichiátriai kezelés alatt.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a spirituális tanácsadás során Dr. Németh Renátával megosztott információk– jelenlegi tudásom szerint – a valóságnak mindenben megfelelnek

Beleegyezem, hogy a közös munka során bekövetkező fontos változásokról Dr. Németh Renátát a megfelelő időben tájékoztatom.

Megértettem, hogy a saját felelősségem, hogy más, a testi, lelki, szellemi jóllétemért velem együtt dolgozó szakembereket a Dr. Németh Renátával közösen végzett munkáról tájékoz­tatok-e.

A Dr. Németh Renáta által elvégzett spirituális szemléletű energetikai munkának nem célja, hogy bárkit meggyőzzön arról, hogy amiben ő hisz, az helytelen, vagy, hogy másfajta tudásra van szüksége. A munka során feltárt információk és javaslatok felhasználása kizárólag a kliens felelősségi körébe tartozik.

Megértettem, hogy Dr. Németh Renáta tanácsadói tevékenységét a tőle elvárható maximális gondossággal és szakértelemmel végzi.

A fenti tájékoztatás tudatában kijelentem, hogy a tanácsadási alkalmakon saját felelősségem­re veszek részt.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásul veszem, a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 351. § (1) bekezdéseiben foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelentem, hogy a tanácsadás(ok)on való részvételébe beleegyezem, ezért Dr. Németh Renátát mint szolgáltatót az életemben a tanácsadás(ok) után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Jelen nyilatkozatot a szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag írom alá a mai napon. 

Scroll to Top